Prečo sme vznikli?

Sme rodičia detí, ktoré sa liečili na bratislavskej detskej onklológii. Prešli sme s nimi dlhodobou náročnou liečbou a preto vieme, čo to pre rodiny s takto chorým dieťaťom obnáša. Rozhodli sme sa pomáhať a odovzdávať naše skúsenosti iným.

Vznikli sme v decembri 2015 a fungujeme priamo na Klinike detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava. V roku 2016 sme sa stali právoplatným členom medzinárodnej organizácie Childhood Cancer International (CCI) a hájime tak záujmy slovenských onkologických detských pacientov.


Chceme prispieť k inovácii detských onkológií na Slovensku, aby sa naše deti liečili v podmienkach štandardných pre vyspelé krajiny EÚ.


Naším hlavným cieľom je vybudovať špičkovú kliniku detskej onkológie. Neustále zlepšujeme podmienky liečby, chceme, aby prostredie bolo bezpečné a aby sme tak dosiahli čo najvyšší počet úspešne vyliečených detí. Okrem budovania pracovísk, akým je aj Denná klinika, ktorú sme otvorili vo februári 2017, sa venujeme aj ďalším formám pomoci.

Rodinám na klinike uľahčujeme bežné činnosti (napr. novými eloktrospostrebičmi), zabezpečujeme každodenné praktické kuchynské a hygienické potreby, každý nový pacient dostáva tzv. štartovací balíček. V neposlednom rade sa venujeme adresnej pomoci vo forme príspevkov vybraným rodinám v zlej sociálnej situácii, rozprávame sa s rodičmi nielen na pravidelných stretnutiach, ale aj osobnými rozhovormi. Podporujeme art terapiu detí a organizujeme rôzne podujatia.


Všetko realizujeme najmä vďaka skvelým ľuďom
- sponzorom a individuálnym darcom, za čo srdečne ďakujeme.


TOTO SME MY

Alexandra Kolenová

Predsedníčka správnej rady, Prednostka KDHaO

Barbora Reissmüllerová

Riaditeľka n.o.

Peter Mitura

Člen správnej rady, rodič

Beata Obradovičová

Člen správnej rady, rodič

Peter Krajmer

Člen správnej rady, psychológ DFNsP

Ľubomír Harinek

Člen správnej rady, psychológ DFNsP, vyliečený pacient

Veronika Chlebcová

Projektový manažér, vyliečený pacient

Marek Chovanec

Marketing

Jozef Marček

Fundraising, vyliečený pacient

Eva Rabenseiferová

Sociálny pracovník