Inovácia KDHaO / Denná klinika

Inovácia, budovanie a celkové zlepšovanie prostredia na pracoviskách KDHaO je našou hlavnou činnosťou. Deti počas náročnej dlhodobej liečby potrebujú bezpečné a vysoko hygienické špeciálne priestory vybavené modernými technológiami. Sú to nevyhnutné vybavenia, ako napr. nepretržité čistenie vzduchu, rôzne prístroje, ktoré sú v zahraničí bežným štandardom.

Vo februári 2017 sme otvorili Dennú kliniku, ktorá funguje na ambulantné podávanie chemoterapie, jednodňové zákroky a kontroly. Vďaka Dennej klinike nemusia byť pacienti v dobrom stave po chemoterapii hospitalizovaní a trávia viac času doma s rodinou. Čo pozitívne vplýva na psychiku detí a tým aj lepšie liečebné výsledky.

Ďalej sa chceme zamerať na budovanie tzv. intermediárnych izieb. Tie budú určené najmä pre pacientov s nulovou obranyschopnosťou (tzv. leukopenickí pacienti) v izolácii, ktorí potrebujú zvýšenú starostlivosť a najmä bezpečné prostredie.