Kreatívna tvorba detí (art terapia)

Deťom počas liečby rýchlejšie a ľahšie ubehne deň, ak sa niečím zamestnajú. Preto podporujeme tzv. art terapiu – kreatívnu tvorbu. Nemyslia toľko na lieky a ihly, učiteľky a vychovávateľky ich rozptýlia rôznymi výtvarnými úlohami a ony sa z toho veľmi tešia. Naša nezisková organizácia im zabezpečuje pomôcky a predmety, ktoré potrebujú na vytváranie krásnych dielok.