Lobbying

Rodiny detí s rakovinou potrebujú podporu aj v legislatívnej oblasti. Na Slovensku aj v zahraničí. U nás nie sú stále zákony postavené tak, aby v prvom rade mysleli na takto choré deti a chránili ich záujmy. Ide napr. o rôzne štátne príspevky, ktoré väčšinou rodinám napriek náročnej sociálnej a rodinnej situácii neschvaľujú. Našou snahou je prispieť k zlepšeniu tohto stavu aj novelami zákonov.