Materiálna pomoc rodinám

Pre rodiny s liečenými deťmi poskytujeme bežné každodenné materiálne zabezpečenie. Od kuchynských, hygienických a ďalších podobných potrieb až po spoločne využívané elektrospotrebiče (napr. práčka, sušička, chladnička, atď.). Pomáhame aj jednotlivo vybraným rodinám, ktoré sú v ťažkej sociálnej a rodinnej situácii potrebnou formou pomoci.

Fotogaléria