Rekonštrukcia oddelenia pre najmenších

Naším tohtoročným cieľom je rozsiahla rekonštrukcia oddelenia malých detí. Modernizácia tohto oddelenia s 11 izbami pozostávajúca z troch fáz uľahčí náročnú liečbu tých najmenších a zároveň skvalitní a spríjemní pobyt počas liečby nielen deťom, ale aj ich rodičom.

Na našej Klinike detskej onkológie sa najmenší pacienti s rakovinou liečia rovnako ako vo vyspelých krajinách, akými sú Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko či Austrália. Avšak vzhľadom na výrazne zníženú imunitu pacientov počas cytostatickej liečby je nevyhnutné vytvoriť moderne vybavené a bezpečné prostredie, ktoré bude spĺňať náročné hygienické štandardy.

Celá rekonštrukcia oddelenia bude pozostávať z mnohých krokov, akými sú dobudovanie kúpeľní v izbách, vybudovanie izieb pre pacientov so zníženou imunitou s prísnym hygienickým režimom, a predovšetkým pribudne nová vzduchotechnika, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie prostredia s vysokou kvalitou čistenia vzduchu. Vzduchu, ktorý je pre detičky a ich úspešnú liečbu nevyhnutný.

Oddelenie prejde mnohými dispozičnými zmenami, pribudnú moderne riešené izby pre imunokompromitovaných pacientov s prísnym hygienickým režimom a taktiež miestnosť na drobné operačné zákroky. Nové architektonické riešenie dostane aj herňa a trieda pacientov. Dôležité dispozičné zmeny budú realizované aj v zázemí a skladových priestoroch kliniky. Úpravami prejdú tiež pracoviská personálu – doplnia sa o recepciu. Stavebné úpravy budú realizované vo veľkej miere len v interiéri, zásah do fasády objektu bude spočívať len vo výmene okien.

Projekt kompletnej modernizácie lôžkovej časti realizujeme v spolupráci s Klinikou detskej hematológie a onkológie, Národný ústav detských chorôb Bratislava.

Rekonštrukcia bude prebiehať v troch etapách:

  1. 10/2018 Vypratávanie oddelenia za pomoci dobrovoľníkov, začiatok búracích prác.
  2. 11/2018 Stavebné práce: výmena okien, vzduchotechnika, zavedenie medicínskych plynov, vodoinštalačné práce, elektroinštalácia, úpravy povrchov, podlahy, osadenie, montážne práce, dokončovacie práce.
  3. 12/2018 Vybavenie miestností vnútorným zariadením a prístrojovým vybavením.
  4. 2/2019 Plánované otvorenie

Projekt zatiaľ podporili: MZ SR – Národný ústav detských chorôb, Združenie na pomoc detskej onkológii, UniCredit Bank, rod. Kušíková, rod. Marková, Nadácia TV Markíza, Nadácia J&T, Nadácia SPP, DM drogerie markt, Swiss Re, Saint-Gobain, Hagard:Hal, Ing. Dušan Miškovčík.

Veríme, že všetky zmeny uľahčia liečbu nielen našim malým pacientom, ale aj ich rodinným príslušníkom a pomôžu. Chceme predsa, aby cesta detí s rakovinou bola čo najjednoduchšia.

Pomôžte nám a prispejte, aj vďaka vám budú mať detičky väčšiu šancu na uzdravenie.

Fotogaléria