Telekonziliárna miestnosť

Zverejnené: 27. august 2020

Nová miestnosť, tzv. Telekonzílium, ktorá sa nachádza hneď pri Klinike detskej hematológie a onkológie v NÚDCH je novou súčasťou oddelenia. Bude sa využívať na konzultácie národnej, ale aj medzinárodnej úrovne s lekármi, špecialistami a nemocnicami z celého sveta (Brno, Praha, Holandsko, Nemecko, Francúzsko, USA a iné). Pravidelne komunikujeme a spolupracujeme s tímom profesora Stephena P. Hungera vedúcim divízie onkológie z Children´s Hospital of Philadelphia a riaditeľom Centra pre výskum detskej rakoviny (Center for Childhood Cancer Research).

Vzájomné konzultácie sú pre personál veľmi dôležité. „S tímom pána profesorom Stephenom P. Hungerom konzultujeme v priemere 5 prípadov za 2 mesiace. Ide o bežnú prax, takzvaný „second opinion“, teda vyhľadanie druhého názoru v prípadoch, kedy diagnostika u daného pacienta nie je celkom jednoznačná alebo napríklad zlyhá štandardný postup liečby. Naša klinika a naši odborníci sú zas referenčným pracoviskom pre ďalšie krajiny v hľadaní riešenia pre malých pacientov. Prevažne ide o krajiny východnej Európy,“ dodáva prednostka Kolenová.

Okrem konzultácii sa bude telekonziliárna miestnosť využívať na online konferencie, stretnutia, porady, školenie personálu a podobne.

Ďakujeme všetkým sponzorom, darcom a každému, kto sa podieľal na realizácii tohto projetku. Spoločne vraciame viac detí do života.

Nicol Rácová, Deťom s rakovinou

Fotogaléria