Týždeň deťom s rakovinou

Týždeň deťom s rakovinou je našou vlajkovou loďou medzi podujatiami venovanými onkologicky chorým deťom. Organizujeme ho každoročne v mesiaci február, kedy si pripomíname celosvetový Childhood Cancer Day (15. február – deň venovaný deťom s rakovinou).

Okrem celotýždňového programu pre liečené deti a ich rodičov na detskej onkológii, venujeme sa v tom čase intenzívne aj osvete v podobe podujatí pre verejnosť a medializácii témy detskej rakoviny.