07.02.2020

Ako nám môžete pomôcť?

Počas vianočných sviatkov nám veľa z vás posielalo dary a pomáhali ste nám. Srdečne vám za vašu pomoc ďakujeme. Veľa z vás nám  písalo, že by ste veľmi chceli pomôcť, ale neviete ako. Preto sme si v kancelárii Deťom s rakovinou povedali, že by bolo dobré priblížiť vám, čo pacienti a ich rodiny na detskej onkológii potrebujú a ukázať vám, aká forma pomoci je najužitočnejšia.

 

čítať ďalej..

29.10.2019

Podporujeme personál kliniky, aby pracoval ako jeden organizmus

Vzdelávanie personálu je jeden zo štyroch nosných pilierov nielen neziskovej organizácie Deťom s rakovinou, ale aj samotnej Kliniky detskej hematológie a onkológie (KDHaO). Uvedomujeme si, že táto oblasť si vyžaduje pravidelnú pozornosť. Aby lekári, sestry a celý zdravotnícky personál denno–denne dávali zo seba plné nasadenie, vedeli vždy čo najlepšie využiť svoje vedomosti a zručnosti, potrebujú občas priestor načerpať nové sily aj poznatky.

čítať ďalej..

30.09.2019

Sami prekonali zákernú diagnózu, teraz pomáhajú ďalším pacientom

Peter je mladý začínajúci lekár, ktorý sa u nás na klinike liečil na osteosarkóm. Počas štúdia sa angažoval v Klube detskej nádeje a pomáhal aj  neziskovej organizácii Deťom s rakovinou. Darina je študentkou 6.ročníka lekárskej fakulty Univerzity Komenského a zároveň je pacientkou po terapii Hodgkinovho lymfómu. Čo majú spoločné?Obaja boli na celoeurópskom summite v Budapešti.

čítať ďalej..

16.09.2019

September je venovaný deťom s rakovinou

Mesiac september je na celom svete venovaný deťom s rakovinou. Snahou je upozorňovať na túto tému, aby sa posilnilo vedomie verejnosti o tomto ochorení u detí. A v medzinárodnom kontexte upriamiť pozornosť na tie krajiny, kde sa deťom s onkologickou diagnózou stále nedostáva dostatočnej starostlivosti.

čítať ďalej..

21.02.2019

Natálkina nekonečná odvaha v boji s rakovinou

Natálka pochádza z Pohronského Ruskova, okres Levice. Má staršieho 11 ročné brata, s ktorým má pekný vzťah. Ochorenie, akútnu formu leukémie, jej diagnostikovali keď mala 4,5 roka a navštevovala ako jej rovesníci materskú škôlku a doposiaľ žila bezstarostným životom.

čítať ďalej..