JEDNORAZOVÝ ALEBO PRAVIDELNÝ FINANČNÝ DAR

Číslo účtu
IBAN: SK94 0200 0000 0036 0736 6854
BIC (SWIFT): SUBASKBX

  • Do poznámky prevodného príkazu, prosím, uveďte Vaše meno a mailovú adresu, radi sa Vám poďakujeme.
  • Variabilný, konštantný a špecifický symbol nie je potrebné uvádzať.

Ďakujeme.

2%

Podporiť činnosť našej neziskovej organizácie môžete aj darovaním 2% z dane.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Deťom s rakovinou n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO/SID: 50 097 270
Adresa/sídlo: Einsteinova 3692/21, 851 01 Bratislava

Ďakujeme.

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
PDF / 136 kB
  • Potvrdenie o zaplatení dane z  príjmov zo závislej činnosti
DOC / 45 kB

Online platba

Priamou online platbou cez detomsrakovinou.darujme.sk. Výška mesačného príspevku a doba prispievania je ľubovoľná. Každé euro pomôže.

Ďakujeme.

DMS

Pošlite SMS s textom DMS DSR na číslo 877. Cena SMS je 2 €. Podporíte tak našu organizáciu a jej aktivity touto sumou. Darcovskú SMS správu je možné poslať v sieti operátorov Orange, O2 a Slovak Telekom.

Verejná zbierka je realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov.

Ďakujeme.


Ďakujeme vám srdečne za pomoc pre deti s rakovinou.


Verejná zbierka

Od 1. februára 2017 do 27. decembra 2017 organizujeme verejnú zbierku zaregistrovanú na MV SR pod číslom SVS-OVS2-2017/004502.

Na účel zbierky máme otvorený osobitný účet, na ktorý budeme vkladať príspevky z pokladničiek: SK72 0200 0000 00360901 9354, vedenom vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.

Podporte nás a prispejte do pokladničky. Umiestnite pokladničku do priestorov Vašej organizácie.

Kontakt: info@detomsrakovinou.sk

Bližšie informácie o vyhlásenej verejnej zbierke môžete nájsť v priloženom dokumente.

Ďakujeme.

  • Verejná zbierka 2017
PDF / 1,8 MB
  • Verejná zbierka 2016
PDF / 0,8 MB

Materiálna pomoc / dobrovoľníctvo

Materiálnou pomocou / dobrovoľníctvom môžete zlepšiť prostredie a komfort detí na klinikách.
Pre informácie kontaktujte info@detomsrakovinou.sk.

Ďakujeme.

 

Závet

Na Slovensku nie je písanie závetu štandard, ako je zvykom v iných európskych krajinách. Ak ale patríte medzi tých, ktorí myslia na to, čo bude s ich blízkymi potom, čo tu nebudú, spomeňte si malou čiastkou i na nás. Pomôžete deťom s rakovinou a ich rodinám na ich ťažkej ceste.

Ďakujeme.