Ďakujeme partnerom

Vďaka vašej pomoci môžeme pomáhať vrátiť deti do života. Naša pomoc rastie s vašou podporou a my sme vďační, že ste si vybrali práve nás.

hilek
dhl express

Hovoria o nás

Prečítajte si slová rodičov, zdravotníckeho personálu a ďalších ľudí, ktorí majú skúsenosť s našou neziskovou organizáciou a KDHaO.

Život je nevyspytateľný a nikto nevie, kedy nám do života príde takáto skúška. Aj vďaka príjemnému prostrediu, psychickej pohode a dobrej kávičke, ktorú tiež zabezpečuje neziskovka, sa to dá zvládnuť.
ANNAMáRIA
mama z KDHaO
Prácu zamestnankýň neziskovej organizácie si veľmi vážim najmä pre ich srdečný prístup k deťom aj personálu a množstvo nápadov, s ktorými prichádzajú. Veľkým prínosom je, že sme vďaka nim mohli zamestnať nemocničnú kaplánku Ivanku na spirituálne sprevádzanie detí aj rodičov.
MGR. LUCIA KOSTICKá
vedúca sestra
Túžim, aby všetci zamestnanci tejto kliniky boli naďalej takýmito dobrými ľuďmi. Prajem, aby všetko robili tak, ako doteraz, lebo takto je to dobré. A som im všetkým vďačný, že teraz môžem povedať, že som sa učil od najlepších.
JOZEF KOšč
medik
Je na mieste konštatovať, že nezisková organizácia Deťom s rakovinou za šesť rokov svojej činnosti naozaj dokázala uľahčiť cestu mnohým deťom s rakovinou a rovnako aj ich rodičom.
MUDR. STANISLAVA HEDEROVá
vedúca lekárka Oddelenia malých detí
Keď sme sa liečili na detskej onkológii, bolo to miesto, kde som sa cítila ako v jednej veľkej rodine.
DADA
mama z KDHaO