JEDNORAZOVÝ ALEBO PRAVIDELNÝ FINANČNÝ DAR

Číslo účtu
IBAN: SK94 0200 0000 0036 0736 6854
BIC (SWIFT): SUBASKBX

  • Do poznámky prevodného príkazu, prosím, uveďte Vaše meno a mailovú adresu, radi sa Vám poďakujeme.
  • Variabilný, konštantný a špecifický symbol nie je potrebné uvádzať.

Ďakujeme.

Svietiace tričká Lemur

So spoločnosťou Lemur sme pripravili nové tričká, ktoré svietia v tme! Kúpou tohto produktu na e-shope Martinus a vo vybraných kamenných predajniach podporíte činnosť našej neziskovej organizácie. #BuďmeZlatí v pomoci Deťom s rakovinou. Ďakujeme, že pomáhate!

2%

Podporiť činnosť našej neziskovej organizácie môžete aj darovaním 2% z dane.

KORONA OPATRENIA – Najčastejšie otázky a odpovede v oblasti dane z príjmov – V časti 7 nájdete všetky potrebné informácie k poukázaniu 2% z dane.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Deťom s rakovinou n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO/SID: 50 097 270
Adresa/sídlo: Limbová 2643/1, 833 40 Bratislava

Od roku 2018 sa IČO vypĺňa v tlačive sprava!

Časové lehoty:
Fyzické osoby: Daňovník je povinný podať daňové priznanie za rok 2019 do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak sám nepožiadal o predĺženie lehoty – viac v priloženom dokumente v sekcii KORONA OPATRENIA.

Právnické osoby: Daňovník je povinný podať daňové priznanie za rok 2019 do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak sám nepožiadal o predĺženie lehoty – viac v priloženom dokumente v sekcii KORONA OPATRENIA.

Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) na príslušný Daňový úrad – Vyhlásenie opoukázaní podielu zaplatenej dane zpríjmov ste povinný podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie vjúli 2020, vyhlásenie spolu spotvrdením od zamestnávateľa ste povinný podať do 30. septembra 2020.

Ďakujeme.

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
PDF / 180 kB

Online platba

Priamou online platbou cez detomsrakovinou.darujme.sk. Výška mesačného príspevku a doba prispievania je ľubovoľná. Každé euro pomôže.

Ďakujeme.

Obleč sa srdcom

V spolupráci so spoločnosťou BEPON sme vytvorili ponožky, ktoré pomáhajú. Kúpou podporíte nielen slovenský produkt, ale prispejete na zakúpenie nového monitoru životných funkcií na Kliniku detskej hematológie KDHaO v Bratislave. Zakúpiť si ich môžete v ktorejkoľvek predajni BEPON alebo online na ich webstránke.

DMS

Pošlite SMS s textom DMS DSR na číslo 877. Cena SMS je 2 €. Podporíte tak našu organizáciu a jej aktivity touto sumou. Darcovskú SMS správu je možné poslať v sieti operátorov Orange, O2 a Slovak Telekom.

Verejná zbierka je realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov.

Ďakujeme.

VLÁSKY PRE "BEZVLÁSKY"

Dievčatká a slečny, ktoré sa liečia na detskej onkológii prichádzajú počas chemoterapie o svoje vlásky. O to väčšia je ich túžba po krásnych vlasoch aspoň prostredníctvom parochne.

Kvalitná a komfortná parochňa z pravých vlasov, ktorá nahradí pôvodné vlásky, stojí niekoľko stoviek eur. Náročná finančná situácia rodičov detí spôsobená samotným ochorením, im však nedovoľuje si ju kúpiť.

Aj vďaka vašej podpore zabezpečíme v spolupráci s Vlasovým a parochňovým štúdiom LUBO spol s.r.o. kvalitnú parochňu z pravých vlasov vždy pre konkrétnu detskú pacientku.

Ľubovoľnú finančnú čiastku môžete zaslať na toto číslo účtu:

IBAN: SK94 0200 0000 0036 0736 6854
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Do poznámky k platbe napíšte:

  • „Vlásky pre bezvlásky“
  • Vaše meno a mailovú adresu, radi sa Vám poďakujeme.

Ďakujeme.


Ďakujeme vám srdečne za pomoc pre deti s rakovinou.


Verejná zbierka

Od 28.decembra 2019 do 27. decembra 2020 organizujeme verejnú zbierku zaregistrovanú na MV SR pod číslom SVS-OVS2-2019/038117.

Na účel zbierky máme otvorený osobitný účet, na ktorý budeme vkladať príspevky z pokladničiek: SK72 0200 0000 00360901 9354, vedenom vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.

Podporte nás a prispejte do pokladničky. Umiestnite pokladničku do priestorov Vašej organizácie.

Kontakt: info@detomsrakovinou.sk

Bližšie informácie o vyhlásenej verejnej zbierke môžete nájsť v priloženom dokumente.

Ďakujeme.

  • Verejná zbierka 2020
PDF / 3,2 MB
  • Verejná zbierka 2019
PDF / 2,2 MB
  • Verejná zbierka 2018
PDF / 1,8 MB
  • Verejná zbierka 2017
PDF / 1,8 MB

Materiálna pomoc / dobrovoľníctvo

Materiálnou pomocou / dobrovoľníctvom môžete zlepšiť prostredie a komfort detí na klinikách.
Pre informácie kontaktujte info@detomsrakovinou.sk.

Ďakujeme.

 

Závet

Na Slovensku nie je písanie závetu štandard, ako je zvykom v iných európskych krajinách. Ak ale patríte medzi tých, ktorí myslia na to, čo bude s ich blízkymi potom, čo tu nebudú, spomeňte si malou čiastkou i na nás. Pomôžete deťom s rakovinou a ich rodinám na ich ťažkej ceste.

Ďakujeme.