JEDNORAZOVÝ ALEBO PRAVIDELNÝ FINANČNÝ DAR

Číslo účtu
IBAN: SK94 0200 0000 0036 0736 6854
BIC (SWIFT): SUBASKBX

  • Do poznámky prevodného príkazu, prosím, uveďte Vaše meno a mailovú adresu, radi sa Vám poďakujeme.
  • Variabilný, konštantný a špecifický symbol nie je potrebné uvádzať.

Ďakujeme.

2%

Podporiť činnosť našej neziskovej organizácie môžete aj darovaním 2% z dane.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Deťom s rakovinou n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO/SID: 50 097 270
Adresa/sídlo: Einsteinova 3692/21, 851 01 Bratislava

Od roku 2018 sa IČO vypĺňa v tlačive sprava!

Časové lehoty:
Fyzické osoby: 31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)

Právnické osoby: 31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1,0% z dane.

30.04.2020 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) na príslušný Daňový úrad.

Ďakujeme.

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
PDF / 136 kB

Online platba

Priamou online platbou cez detomsrakovinou.darujme.sk. Výška mesačného príspevku a doba prispievania je ľubovoľná. Každé euro pomôže.

Ďakujeme.

Obleč sa srdcom

V spolupráci so spoločnosťou BEPON sme vytvorili ponožky, ktoré pomáhajú. Kúpou podporíte nielen slovenský produkt, ale prispejete na zakúpenie nového monitoru životných funkcií na Kliniku detskej hematológie KDHaO v Bratislave. Zakúpiť si ich môžete v ktorejkoľvek predajni BEPON alebo online na ich webstránke.

DMS

Pošlite SMS s textom DMS DSR na číslo 877. Cena SMS je 2 €. Podporíte tak našu organizáciu a jej aktivity touto sumou. Darcovskú SMS správu je možné poslať v sieti operátorov Orange, O2 a Slovak Telekom.

Verejná zbierka je realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov.

Ďakujeme.

VLÁSKY PRE "BEZVLÁSKY"

Dievčatká a slečny, ktoré sa liečia na detskej onkológii prichádzajú počas chemoterapie o svoje vlásky. O to väčšia je ich túžba po krásnych vlasoch aspoň prostredníctvom parochne.

Kvalitná a komfortná parochňa z pravých vlasov, ktorá nahradí pôvodné vlásky, stojí niekoľko stoviek eur. Náročná finančná situácia rodičov detí spôsobená samotným ochorením, im však nedovoľuje si ju kúpiť.

Aj vďaka vašej podpore zabezpečíme v spolupráci s Vlasovým a parochňovým štúdiom LUBO spol s.r.o. kvalitnú parochňu z pravých vlasov vždy pre konkrétnu detskú pacientku.

Ľubovoľnú finančnú čiastku môžete zaslať na toto číslo účtu:

IBAN: SK94 0200 0000 0036 0736 6854
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Do poznámky k platbe napíšte:

  • „Vlásky pre bezvlásky“
  • Vaše meno a mailovú adresu, radi sa Vám poďakujeme.

Ďakujeme.


Ďakujeme vám srdečne za pomoc pre deti s rakovinou.


Verejná zbierka

Od 28.decembra 2019 do 27. decembra 2020 organizujeme verejnú zbierku zaregistrovanú na MV SR pod číslom SVS-OVS2-2019/038117.

Na účel zbierky máme otvorený osobitný účet, na ktorý budeme vkladať príspevky z pokladničiek: SK72 0200 0000 00360901 9354, vedenom vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.

Podporte nás a prispejte do pokladničky. Umiestnite pokladničku do priestorov Vašej organizácie.

Kontakt: info@detomsrakovinou.sk

Bližšie informácie o vyhlásenej verejnej zbierke môžete nájsť v priloženom dokumente.

Ďakujeme.

  • Verejná zbierka 2020
PDF / 3,2 MB
  • Verejná zbierka 2019
PDF / 2,2 MB
  • Verejná zbierka 2018
PDF / 1,8 MB
  • Verejná zbierka 2017
PDF / 1,8 MB

Materiálna pomoc / dobrovoľníctvo

Materiálnou pomocou / dobrovoľníctvom môžete zlepšiť prostredie a komfort detí na klinikách.
Pre informácie kontaktujte info@detomsrakovinou.sk.

Ďakujeme.

 

Závet

Na Slovensku nie je písanie závetu štandard, ako je zvykom v iných európskych krajinách. Ak ale patríte medzi tých, ktorí myslia na to, čo bude s ich blízkymi potom, čo tu nebudú, spomeňte si malou čiastkou i na nás. Pomôžete deťom s rakovinou a ich rodinám na ich ťažkej ceste.

Ďakujeme.