Naše aktivity

Na Klinike detskej hematológie a onkológie pomáhame deťom a rodinám ľahšie zvládať náročnú liečbu. Zameriavame sa na modernizáciu prostredia, materiálnu pomoc, podporu vzdelávania personálu a šírenie osvety. V neposlednom rade prinášame vďaka vašej podpore skutočne veľa radosti.

detom-s-rakovinou

Modernizácia

Naším cieľom je vytvoriť bezpečné a príjemné podmienky liečby na Klinike detskej hematológie a onkológie NÚDCH. Od nášho založenia v roku 2015 sme vybudovali novú Dennú kliniku, kde pacienti podstupujú jednodňové zákroky bez nutnosti hospitalizácie. Zmodernizovali sme herňu veľkých detí, oddelenie malých detí a vybudovali novú telekonziliárnu miestnosť. Vďaka nej môžu naši lekári konzultovať diagnózy pacientov so špičkovými odborníkmi na detskú onkológiu v rámci celého sveta. Pomohli sme založiť aj prvú Agentúru domácej ošetrovateľskej služby pri NÚDCH pre onkologicky choré deti.

Viac informácií
detom-s-rakovinou

MATERIÁLNA POMOC

Materiálne pomáhame pacientom a rodinám na oddelení, pacientom, ktorí sa liečia doma, ale aj Klinike detskej hematológie a onkológie. K materiálnej pomoci patrí potravinová pomoc, zásobovanie hygienickými potrebami, dezinfekčnými prípravkami či obdarovanie pacientov a personálu v deň narodenín a pri ukončení liečby. Dokážeme to vďaka pravidelnej podpore darcov a sponzorov.

Viac informácií
vzdelavanie-zdravotnikov

Vzdelávanie

Podporujeme vzdelávanie zdravotníckeho personálu. Chceme, aby na Klinike detskej hematológie a onkológie pôsobili špičkoví oborníci a odborníčky, ktorým nechýba ani empatia a cit v komunikácii. Každoročne preto organizujeme niekoľkovzdelávacích turnusov.

Viac informácií
zlata-stuzka

Osveta

Hovoriť nahlas o deťoch s rakovinou. Nebáť sa tejto témy, ktorá je v spoločnosti stále tabu.Vzali sme si za cieľ robiť osvetu, aby verejnosť vedela, že rakovina u detí je dobre liečiteľná. Chceme ľudí naučiť komunikovať s pacientom a jeho rodinou, aby sa ich nestránili. Pretože deti choré na rakovinu sú vo väčšine vecí ako zdravé deti a tak k nim treba pristupovať.

Viac informácií
detska-onoklogia

Radosť

Na KDHaO sa každý deň snažíme prinášať pozitívnu náladu a tešiť pacientov aj personál. Každoročne tam organizujeme niekoľko pravidelných podujatí, ako je Týždeň deťom s rakovinou, keď na oddelenie prichádzajú zaujímavé osobnosti. Oslavujeme Deň sestier, matiek, otcov, detí aj lekárov. Vtedy nikto nezostáva bez darčeka.

Viac informácií
alexandra-kolenova

Lobbying

Rodiny detí s rakovinou potrebujú podporu aj v legislatívnej oblasti. Na Slovensku aj v zahraničí. U nás nie sú stále zákony postavené tak, aby v prvom rade mysleli na takto choré deti a chránili ich záujmy. Ide napr. o rôzne štátne príspevky, ktoré väčšinou rodinám napriek náročnej sociálnej a rodinnej situácii neschvaľujú. Našou snahou je prispieť k zlepšeniu tohto stavu aj novelami zákonov.