Prečo sme vznikli?

Sme tím zložený z rodičov detí, vyliečených pacientov a zainteresovaných profesionálov. Prechádzame si s deťmi na bratislavskej detskej onklológii dlhodobú a náročnú liečbu. Preto vieme, čo to pre rodiny s takto chorým dieťaťom obnáša. Rozhodli sme sa pomáhať a odovzdávať naše skúsenosti iným.

Vznikli sme v decembri 2015 a fungujeme priamo na Klinike detskej hematológie a onkológie v NÚDCH Bratislava. V roku 2016 sme sa stali právoplatným členom medzinárodnej organizácie Childhood Cancer International (CCI) a hájime tak záujmy slovenských onkologických detských pacientov.


Chceme prispieť k inovácii detských onkológií na Slovensku, aby sa naše deti liečili v podmienkach štandardných pre vyspelé krajiny EÚ.


Naším hlavným cieľom je vybudovať špičkovú kliniku detskej onkológie. Neustále zlepšujeme podmienky liečby, chceme, aby prostredie bolo bezpečné a aby sme tak dosiahli čo najvyšší počet úspešne vyliečených detí. Okrem budovania pracovísk, akým je aj Denná klinika, ktorú sme otvorili vo februári 2017, sa venujeme aj ďalším formám pomoci.

Rodinám na klinike uľahčujeme bežné činnosti (napr. novými eloktrospostrebičmi), zabezpečujeme každodenné praktické kuchynské a hygienické potreby, každý nový pacient dostáva tzv. štartovací balíček. V neposlednom rade sa venujeme adresnej pomoci vo forme príspevkov vybraným rodinám v zlej sociálnej situácii, rozprávame sa s rodičmi nielen na pravidelných stretnutiach, ale aj osobnými rozhovormi. Podporujeme art terapiu detí a organizujeme rôzne podujatia.


Všetko realizujeme najmä vďaka skvelým ľuďom
- sponzorom a individuálnym darcom, za čo srdečne ďakujeme.


TOTO SME MY

Alexandra Kolenová

Predsedníčka správnej rady, Prednostka KDHaO

Katarína Bagľašová

Riaditeľka n. o.

Monika Grančičová

Projektový manager

Peter Mitura

Člen správnej rady, rodič

Beata Obradovičová

Člen správnej rady, rodič

Sima Martausová

Člen správnej rady

Ivan Nosko

Člen správnej rady

Valéria Hudáková

Klinický psychológ a psychoterapeut DFNsP

Ivana Ščuroková

Marketing špecialistka