Prečo sme vznikli?

Sme rodičia detí, ktoré sa liečili na bratislavskej detskej onkológii. Prešli sme s nimi dlhodobou náročnou liečbou a preto vieme, čo to pre rodiny s takto chorým dieťaťom obnáša. Rozhodli sme sa pomáhať a odovzdávať naše skúsenosti iným.

Vznikli sme v decembri 2015 a fungujeme priamo na Klinike detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. V roku 2016 sme sa stali právoplatným členom medzinárodnej organizácie Childhood Cancer International (CCI) a hájime tak záujmy slovenských onkologických detských pacientov.

Chceme prispieť k inovácii detských onkológií na slovensku

Naším hlavným cieľom je vybudovať špičkovú kliniku detskej onkológie. Neustále zlepšujeme podmienky liečby, chceme, aby prostredie bolo bezpečné a aby sme tak dosiahli čo najvyšší počet úspešne vyliečených detí. Okrem budovania pracovísk, akým je aj Denná klinika, ktorú sme otvorili vo februári 2017, sa venujeme aj ďalším formám pomoci.

detom-s-rakovinou
detom-s-rakovinou
detom-s-rakovinou
detom-s-rakovinou
detom-s-rakovinou
detom-s-rakovinou

Rodinám na klinike uľahčujeme bežné činnosti (napr. novými eloktrospostrebičmi), zabezpečujeme každodenné praktické kuchynské a hygienické potreby, každý nový pacient dostáva tzv. štartovací balíček. V neposlednom rade sa venujeme adresnej pomoci vo forme príspevkov vybraným rodinám v zlej sociálnej situácii, rozprávame sa s rodičmi nielen na pravidelných stretnutiach, ale aj osobnými rozhovormi. Podporujeme art terapiu detí a organizujeme rôzne podujatia.

Náš tím

Spoznajte náš tím. Stretnete nás nielen na nemocničných chodbách, ale aj pri šírení osvety na festivaloch a podujatiach.

alexandra-kolenova

prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

predsedkyňa správnej rady
sasa.kolenova@gmail.com

katarina-baglasova

Katarína Bagľašová

riaditeľka
katarina@detomsrakovinou.sk

renata-balejova

Renáta Balejová

projektová manažérka
renata@detomsrakovinou.sk

Ivana Márföldiová

nemocničná kaplánka
ivana@detomsrakovinou.sk

Monika Grančičová

fundraising
monika@detomsrakovinou.sk

peter-mitura

Peter Mitura

zakladateľ, otec
peter@detomsrakovinou.sk

beata-obradovicova

Beáta Obradovičová

členka správnej rady, mama
beata@detomsrakovinou.sk

sima-magusinova

Sima Magušinová

členka správnej rady
sima@detomsrakovinou.sk

ivo-nosko

Ivan Nosko

člen správnej rady, otec
ivan@detomsrakovinou.sk

Viktor Šúrek

materiálna pomoc
materialnapomoc@detomsrakovinou.sk