Darujte 2 % z daní a pomôžte deťom v boji s rakovinou

Vaše peniaze pomôžu detským pacientom na Klinike detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských chorôb.

Pomôžte nám bojovať

Chcem darovať 2 %

Vaše 2% sú kľúčové

Pomôžte deťom, ktoré vychovala nemocnica

Chcem darovať 2 %

Kam putuje vaša pomoc

Na Klinike detskej hematológie a onkológie NÚDCH sa venujeme materiálnej pomoci, modernizácii priestorov, podpore vzdelávania personálu, šíreniu osvety a v neposlednom rade prinášame veľa radosti.

Zrealizovali sme 660 školiacich človekodní

Poskytli sme približne 200 ton potravinovej pomoci

Vydali 12 publikácií

Strávili sme 4 219 hodín sprevádzaním a podporou rodičov a pacientov

Vybudovali a zmodernizovali sme 4 priestory KDHaO a otorili prvú detskú ADOS pre onkologicky choré deti

Odovzdali sme 547 štartovacích balíčkov

Zabezpečili sme vyše 50 000 litrov pitného režimu

Poskytli sme 74 paliet drogérie a hygienických potrieb


Naša vízia

Sme rodičia detí, ktoré sa liečili na bratislavskej detskej onkológii. Prešli sme s nimi dlhodobou náročnou liečbou a preto vieme, čo to pre rodiny s takto chorým dieťaťom obnáša. Rozhodli sme sa pomáhať a odovzdávať naše skúsenosti iným.

Viac o nás

Hovoria o nás

Prečítajte si slová rodičov, zdravotníckeho personálu a ďalších ľudí, ktorí majú skúsenosť s našou neziskovou organizáciou a KDHaO.

Život je nevyspytateľný a nikto nevie, kedy nám do života príde takáto skúška. Aj vďaka príjemnému prostrediu, psychickej pohode a dobrej kávičke, ktorú tiež zabezpečuje neziskovka, sa to dá zvládnuť.
ANNAMáRIA
mama z KDHaO
Prácu zamestnankýň neziskovej organizácie si veľmi vážim najmä pre ich srdečný prístup k deťom aj personálu a množstvo nápadov, s ktorými prichádzajú. Veľkým prínosom je, že sme vďaka nim mohli zamestnať nemocničnú kaplánku Ivanku na spirituálne sprevádzanie detí aj rodičov.
MGR. LUCIA KOSTICKá
vedúca sestra
Túžim, aby všetci zamestnanci tejto kliniky boli naďalej takýmito dobrými ľuďmi. Prajem, aby všetko robili tak, ako doteraz, lebo takto je to dobré. A som im všetkým vďačný, že teraz môžem povedať, že som sa učil od najlepších.
JOZEF KOšč
medik
Je na mieste konštatovať, že nezisková organizácia Deťom s rakovinou za šesť rokov svojej činnosti naozaj dokázala uľahčiť cestu mnohým deťom s rakovinou a rovnako aj ich rodičom.
MUDR. STANISLAVA HEDEROVá
vedúca lekárka Oddelenia malých detí
Keď sme sa liečili na detskej onkológii, bolo to miesto, kde som sa cítila ako v jednej veľkej rodine.
DADA
mama z KDHaO