Modernizácia

S cieľom vytvoriť bezpečné podmienky liečby modernizujeme priestory Kliniky detskej hematológie a onkológie NÚDCH. Od nášho založenia v roku 2015 sme vybudovali novú Dennú kliniku, kde pacienti podstupujú jednodňové zákroky bez nutnosti hospitalizácie. Zmodernizovali sme Herňu veľkých detí, Oddelenie malých detí a vybudovali novú Telekonziliárnu miestnosť. Vďaka nej môžu naši lekári konzultovať diagnózy pacientov so špičkovými odborníkmi na detskú onkológiu v rámci celého sveta.

Naším hlavným cieľom je vybudovať špičkovú kliniku detskej onkológie. Neustále zlepšujeme podmienky liečby, chceme, aby prostredie bolo bezpečné a aby sme tak dosiahli čo najvyšší počet úspešne vyliečených detí. Okrem budovania pracovísk, akým je aj Denná klinika, ktorú sme otvorili vo februári 2017, sa venujeme aj ďalším formám pomoci.

Denná klinika

denna-klinika
denna-klinika
denna-klinika
denna-klinika
denna-klinika
denna-klinika
denna-klinika
denna-klinika

Inovácia, budovanie a celkové zlepšovanie prostredia na pracoviskách KDHaO je našou hlavnou činnosťou. Deti počas náročnej dlhodobej liečby potrebujú bezpečné a vysoko hygienické špeciálne priestory vybavené modernými technológiami. Sú to nevyhnutné vybavenia, ako napr. nepretržité čistenie vzduchu, rôzne prístroje, ktoré sú v zahraničí bežným štandardom.

Vo februári 2017 sme otvorili Dennú kliniku, ktorá funguje na ambulantné podávanie chemoterapie, jednodňové zákroky a kontroly. Vďaka Dennej klinike nemusia byť pacienti v dobrom stave po chemoterapii hospitalizovaní a trávia viac času doma s rodinou. Čo pozitívne vplýva na psychiku detí a tým aj lepšie liečebné výsledky.

Ďalej sa chceme zamerať na budovanie tzv. intermediárnych izieb. Tie budú určené najmä pre pacientov s nulovou obranyschopnosťou (tzv. leukopenickí pacienti) v izolácii, ktorí potrebujú zvýšenú starostlivosť a najmä bezpečné prostredie.

Herňa veľkých detí

herna-detska-onkologia
herna-detska-onkologia
herna-detska-onkologia
herna-detka-onkologia
herna-detska-onkologia
herna-detska-onkologia
herna-detska-onkologia
herna-detska-onkologia

Deti, ktoré sa liečia na rakovinu, už môžu tráviť čas vo vynovenej modernej a veselej herni. Symbolicky sme ju otvorili 15. 2. 2018 na bratislavskej Klinike detskej hematológie a onkológie (KDHaO). Je to priestor, kde doteraz menší i väčší pacienti trávili čas, ak nemuseli byť pripútaní na nemocničné lôžko. Nový priestor je nielen moderný a pekný, ale aj praktický pre rôzne aktivity a čo je najpodstatnejšie, je pre pacientov pohodlný a bezpečný z hľadiska hygieny. Dizajn herne a jej kompletné vybavenie sú dielom architektov Romana Halmiho a Martiny Müllerovej, ktorí zrealizovali aj projekt Dennej kliniky.

Na vynovenie miestnosti sa použilo 67-tisíc eur. Z toho čiastka 12 177 eur pochádza z kampane, ktorú zorganizovala spoločnosť Volkswagen Slovakia spolu so známym youtuberom Gogom a s organizáciou Deťom s rakovinou n.o. Súčasťou kampane bola súťaž o Volkswagen up!, vyrobený v bratislavskom závode špeciálne pre Goga. Verejnosť posielala finančné príspevky na dobrú vec a zároveň súťažila o auto. Ďalšou čiastkou vo výške 7-tisíc eur prispela na projekt novej herne spoločnosť SwissRe a pomohli aj formou dobrovoľníctva priamo pri prestavbe. Viac ako 47-tisíc eur vynaložila nezisková organizácia Deťom s rakovinou z vlastných zdrojov.

Oddelenie malých detí

detska-onkologia
detska-onkologia
detska-onkologia
detska-onkologia
detska-onkologia
detska-okologia
detska-onkologia
detska-okologia
detska-onkologia

Modernizácia tohto oddelenia s 11 izbami pozostávala z troch fáz a uľahčila náročnú liečbu tých najmenších a zároveň skvalitnila a spríjemnila pobyt počas liečby nielen deťom, ale aj ich rodičom. Na našej Klinike detskej onkológie sa najmenší pacienti s rakovinou liečia rovnako ako vo vyspelých krajinách, akými sú Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko či Austrália. Avšak vzhľadom na výrazne zníženú imunitu pacientov počas cytostatickej liečby je nevyhnutné vytvoriť moderne vybavené a bezpečné prostredie, ktoré bude spĺňať náročné hygienické štandardy. Celá rekonštrukcia oddelenia pozostávala z krokov, ako dobudovanie kúpeľní v izbách, vybudovanie izieb pre pacientov so zníženou imunitou s prísnym hygienickým režimom a pribudla aj nová vzduchotechnika.

Oddelenie prešlo mnohými dispozičnými zmenami, pribudli moderne riešené izby pre imunokompromitovaných pacientov s prísnym hygienickým režimom a taktiež miestnosť na drobné operačné zákroky. Nové architektonické riešenie dostali aj herňa a trieda pacientov. Dôležité dispozičné zmeny sme realizovali aj v zázemí a skladových priestoroch kliniky. Úpravami prešli aj pracoviská personálu.

Telekonziliárna miestnosť

telekonzilium
telekonzilium
telekonzilium

Telekonzílium je najnovšou súčasťou oddelenia. Využíva sa na konzultácie národnej, ale aj medzinárodnej úrovne s lekármi, špecialistami a nemocnicami z celého sveta (Brno, Praha, Holandsko, Nemecko, Francúzsko, USA a iné). Pravidelne komunikujeme a spolupracujeme s tímom profesora Stephena P. Hungera vedúcim divízie onkológie z Children´s Hospital of Philadelphia a riaditeľom Centra pre výskum detskej rakoviny (Center for Childhood Cancer Research).

Vzájomné konzultácie sú pre personál veľmi dôležité. S tímom pána profesora Hungera konzultujeme v priemere 5 prípadov za 2 mesiace. Ide o bežnú prax, takzvaný „second opinion“, teda vyhľadanie druhého názoru v prípadoch, kedy diagnostika u daného pacienta nie je celkom jednoznačná alebo napríklad zlyhá štandardný postup liečby. Naša klinika a naši odborníci sú zas referenčným pracoviskom pre ďalšie krajiny v hľadaní riešenia pre malých pacientov. Prevažne ide o krajiny východnej Európy. Okrem konzultácii sa bude telekonziliárna miestnosť využívať na online konferencie, stretnutia, porady, školenie personálu a podobne.