BENEFIČNÝ KONCERT

Pozývame vás na Benefičný koncert venovaný deťom s rakovinou.

14. február 2017 Jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

18:00 svätá omša

  • za deti, ktoré rakovine podľahli
  • celebruje J.E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.
  • spieva Spevácky zbor Apollo, diriguje Milan Kolena na organe hrá Mária Kolenová

19:00  benefičný koncert s účinkujúcimi:

  • husle Peter Michalica, Viktor Knapp, klavír Viera Bartošová
  • recitátor, Štefan Bučko

20:00  spoločenský večer s občerstvením

  • v refektári Františkánskeho kostola

Vstupné dobrovoľné

Výťažok z koncertu bude venovaný organizácii Deťom s rakovinou n.o.