Placeholder

VĎAKA VÁM BUDE CESTA DETÍ S RAKOVINOU JEDNODUCHŠIA

Neziskovú organizáciu Deťom s rakovinou založili rodičia detí, ktoré sa liečili na túto chorobu. Cieľom je zvýšiť počet vyliečených pacientov. Dosiahnuť ho chceme

prostredníctvom inovácií priestorov detských onkológií a rozšírením oddelenia na stacionár, vďaka čomu budú môcť deti tráviť viac času doma s rodinou.

Viac na www.detomsrakovinou.sk

Číslo účtu: IBAN: SK94 0200 0000 0036 0736 6854, BIC kód: SUBASKBX