Aj vaše 2% pomôžu

Aj vy môžete tento rok darovať 2% z dane neziskovej organizácii Deťom s rakovinou n.o.

Tu sú presné údaje našej neziskovej organizácie, ktoré je potrebné uviesť pri vypĺňaní príslušných tlačív:

Obchodné meno/názov: Deťom s rakovinou n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO/SID: 50 097 270
Adresa/sídlo: Limbová 1, 833 40 Bratislava

Postup pre poukázanie 2% alebo 3% z daní pre zamestnancov.

  1. Do 31.3.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Pri podávaní žiadosti je potrebné v bode IX. tlačiva zvoliť možnosť „žiadam“ (nežiadam preškrtnúť).
  2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo potvrdenia o zaplatení dane.

Ďakujeme. Aj vďaka vám bude cesta detí s rakovinou jednoduchšia.

Ako to vyzerá, keď Vlado Voštinár hľadá nové bývanie pre deti s rakovinou? Pozrite si exkluzívnu epizódu relácie Nové bývanie, ktorá vznikla špeciálne pre naše združenie.