Podporujeme personál kliniky, aby pracoval ako jeden organizmus

Vzdelávanie personálu je jeden zo štyroch nosných pilierov nielen neziskovej organizácie Deťom s rakovinou, ale aj samotnej Kliniky detskej hematológie a onkológie (KDHaO). Uvedomujeme si, že táto oblasť si vyžaduje pravidelnú pozornosť. Aby lekári, sestry a celý zdravotnícky personál denno–denne dávali zo seba plné nasadenie, vedeli vždy čo najlepšie využiť svoje vedomosti a zručnosti, potrebujú občas priestor načerpať nové sily aj poznatky.

V mesiacoch marec – jún 2019 sa 65 členov z nášho personálu zúčastnilo školenia v Bešeňovej, kde spoločne rozoberali problematiku dvoch tém.

,,Nenásilná komunikácia“  pod vedením Libora Vilíma a Daši Malej Fabšíkovej je téma, ktorá musí byť zvládnutá, pokiaľ chce personál skutočne pracovať ako jeden organizmus. Naučiť sa správne komunikovať s kolegami, mať k nim dôveru, vzájomne si pomáhať a spolupracovať, dodržiavať pravidlá bez rozdielu pozície. Takéto vlastnosti budujú úspešný tím. Je jedno, či ide o korporát, nemocnicu, školu alebo domácnosť. Poznatky zo školenia sa nemusia týkať iba jednej konkrétnej oblasti. Práve naopak, dajú sa aplikovať takmer všade.

Ďalšou témou bol ,,Humor v zdravotníctve“. No a kto sa môže lepšie chopiť takejto témy ako klauni z občianskeho združenia Červený nos? Tí už dlhé roky rozveseľujú nielen pacientov, ich rodičov, ale aj zdravotnícky personál kliniky. Boli by sme prekvapení, ako dokáže humor dopomôcť k lepšiemu zvládaniu nielen nepríjemných zákrokov.

Onkológia so sebou často nesie niečo temné. Už len z toho slova majú mnohí hrču v hrdle. Preto si uvedomujeme, že je o to dôležitejšie prinášať radosť a dobrú náladu na celú kliniku. Detský smiech je tým najlepším liekom pre ustráchané myšlienky rodičov.

Každé školenie je zamerané na inú tému. Každé je intenzívne a plné informácií, ktoré personál načerpá a následne môže zužitkovať v praxi. Chceme robiť všetko preto, aby sme sa stále zlepšovali a boli tými najlepšími lekármi, sestrami, učiteľmi, psychológmi pre našich malých i väčších pacientov.