September je venovaný deťom s rakovinou

Mesiac september je na celom svete venovaný deťom s rakovinou. Snahou je upozorňovať na túto tému, aby sa posilnilo vedomie verejnosti o tomto ochorení u detí. A v medzinárodnom kontexte upriamiť pozornosť na tie krajiny, kde sa deťom s onkologickou diagnózou stále nedostáva dostatočnej starostlivosti.

Na Slovensku ročne ochorie na rakovinu okolo 180 detí, ktoré majú takú istú liečbu ako v západných európskych krajinách. Klinika detskej hematológie a onkológie NÚDCH Bratislava má po rozsiahlej prestavbe nadštandardné priestory, v ktorých sú malí i väčší pacienti počas náročnej liečby v bezpečí.

Naša  nezisková organizácia Deťom s rakovinou má snahu každoročne v mesiaci september búrať tabu o detskej rakovine  cez príbehy pacientov, ich rodinných príslušníkov alebo zdravotníckeho personálu.

Aj tento rok postupne každý týždeň mesiaca zverejníme video zo života rodín, ktorých dieťa sa lieči na rakovinu. Náročnú životnú situáciu, ktorá zasiahla celú rodinu, opíšu zo svojho pohľadu súrodenci pacientov.

Môj prvý priamy kontakt s klinikou detskej onkológie bol, keď som spolu s kamarátmi prišla na pár hodín spraviť ,,peňaženkový workshop“. Učili sme sa spolu s detskými pacientmi, ako vyrobiť z obyčajného tetrapakového papiera z mlieka peňaženku. Aj keď som sa na tento čas tešila, nečakala som, že mi bude tak dobre. Atmosféra, ktorú klinika má, je pre návštevníkov tak zvláštne príjemná a pokojná. Je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli, že sa to dá. Že môžu pomôcť a že sa nemusia báť.

V rámci tohto špeciálneho mesiaca sa na Klinike detskej hematológie a onkológie v Bratislave  uskutoční od 24. do 26.9. 2019 už druhý Medzinárodný vzdelávací workshop detskej onkológie a hematológie určený pre mladých lekárov v príprave  a zdravotné sestry zo Slovenska a okolitých krajín. Vzdelávanie  povedú piati špičkoví lekári a jedna sestra  pod vedením Prof. Stephena Hungera z Detskej nemocnice vo Filadelfii. Profesionáli z USA sa podelia o ich skúsenosti a  predstavia najnovšie trendy v diagnostike a liečbe detských onkologických ochorení.

Mesiac september, ktorý oficiálne patrí deťom s rakovinou, zakončíme spoločne na 3. ročníku konferencie  s názvom „Sme na jednej lodi“ 28. septembra 2019. Pre rodičov našich pacientov máme pripravené odborné prednášky a pre odliečené detičky a ich súrodencov zábavný program.

Tešíme sa na vás!

Nicol Rácová