DEŤOM S RAKOVINOU N.O. NA KONFERENCII CHILDHOOD CANCER INTERNATIONAL

Pomoc deťom s rakovinou má aj medzinárodné rozmery. Napríklad, snaha zabezpečiť pre všetky deti adekvátnu liečbu alebo ako zapojiť do bežného života tých mladých, ktorí s ňou museli bojovať. Je toho naozaj veľa. Medzinárodná organizácia Childhood Cancer International (CCI) organizuje na rôzne témy konferencie. V máji sa jedna konala v Ríme, kde sme ako ich člen nechýbame ani my. Z prednášok a workshopov si odnášame mnoho užitočných informácií.

Na tejto konferencii nás zastupovala Veronika Chlebcová, naša kolegyňa a vyliečená pacientka. Zúčastnila sa viacerých užitočných workshopov, kde riešili návrat odliečených detí s rakovinou (tzv. survivors) do bežného života, školy, medzi kamarátov. Verte, že to v mnohom môže byť náročné.

A čo to znamená pre nás? Že sa budeme snažiť pomôcť konkrétnymi projektmi aj my tu našim pacientom. Viete, čo je napríklad “Survivor Passport”? To je taký praktický preukaz, kde majú bývalí detskí pacienti zaznamenané všetky údaje o liečbe, aby každý lekár vedel posúdiť jej možné neskoršie následky. Tak aj to chceme zaviesť pre našich pacientov.