Placeholder

Dôležitá informácia: Koronavírus podmienky pre poukázanie 2 % nemení

Sociálnymi sieťami sa šíria informácie, že daň môžu fyzické a právnické osoby asignovať v lehote do 30. júna 2020, a to na základe opatrení vlády súvisiacich s koronavírusom. Podľa právnej analýzy iniciatívy Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis je však tento výklad nesprávny. 

Ak fyzické a právnické osoby nezaplatia daň do konca marca, alebo nepožiadajú o odklad daňového priznania, nebudú môcť poukázať 2 % z dane. 

Ohlásené opatrenia vlády k dnešnému dňu upravujú výlučne odpustenie sankcií za oneskorené podanie a zaplatenie dane. Ustanovenie, ktoré upravuje podmienky pre poukázanie podielu dane, zostáva aj naďalej v platnosti bezo zmeny.

Prečítajte si právne stanovisko

Je dôležité, aby ste o tom informovali svojich donorov a vyhli sa tak prepadu vašich 2 % v prospech štátu.

K dnešnému dňu, teda k 24. 3., vláda avizovala prijatie opatrení, ktoré by umožnili odklad viacerých zákonných lehôt. Nie je však stále jasné, či sa to bude týkať aj možnosti poukázať 2 % z dane.

Upozorňujeme vás teda na to, že zostáva možno posledných pár dní, počas ktorých môžete našej organizácií venovať 2 % z daní. Aby ste si boli istí, že neprídete o túto možnosť, je potrebné:

  • buď zaplatiť daň k 31. marcu 2020,
  • alebo si v tejto lehote požiadať o odklad daňového priznania (získajú tak čas maximálne do konca júna)