Konferencia pre rodičov detských onkologických pacientov

Konferenciu “Deťom s rakovinou n.o. spája” zorganizovala nezisková organizácia Deťom s rakovinou n.o. v spolupráci s Klinikou detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave.

Základné info:

 • dátum konania konferencie: 21.9.2017
 • miesto: DFNsP, Limbová 1, Bratislava v priestoroch posluchární na -2. poschodí.

Program konferencie:

09:00-09:25  Registrácia

09:30-11:00  I. PREDNÁŠKOVÝ BLOK

 • Slávnostné otvorenie: doc. MUDr. Kužela Ladislav, CSc., MPH, Doc. MUDr. Kolenová Alexandra, PhD., MUDr. Andrea Hrašková, Ing. Mitura Peter
 • Uvádza: Doc. MUDr. Kolenová Alexandra, PhD., Bc. Veronika Chlebcová
 • Chlebcová, V.: Deťom s rakovinou n.o.; Vyliečení pacienti
 • Pavlacová, J.: Materská škola pri zdravotníckom zariadení – Klinika detskej hematológie a onkológie
 • Holúbková, M., Bederková, M.: Edukácia onkologicky chorých žiakov
 • Video Deťom s rakovinou na kolesách – odkazy deťom
 • Diskusia

11:00-11:30  Prestávka
11:30-13:00  II. PREDNÁŠKOVÝ BLOK

 • Uvádza: MUDr. Judita Puškáčová, PhD., MUDr. Stanislava Hederová
 • Hederová, S.: Hygiena a starostlivosť o dieťa v domácom prostredí
 • Lysá, Z.: Výživa u detského onkologického pacienta počas intenzívnej liečby
 • Luberdová, M.: Výživa v domácom prostredí
 • Puškáčová, J.: Neskoré následky liečby po jej ukončení
 • Diskusia

13:00-14:30  Obedová prestávka
14:30-16:00  III. PREDNÁŠKOVÝ BLOK

 • Uvádza: Mgr. Peter Krajmer, PhD., Bc. Veronika Chlebcová
 • Šobeková, J.: Onkorehabilitácia – Prečo cvičiť s deťmi a mládežou s onkologickým ochorením?
 • Rabenseiferová, E.: Sociálne služby poskytované na KDHaO
 • Krajmer, P.: Komunikácia o ochorení
 • Hudáková, V.: Rodina, zdroje a prekážky pri zvládaní onkologického ochorenia
 • Diskusia
 • Video prekvapenie

Celkovo sa konferencie zúčastnilo:

 • 77 účastníkov.
 • 11 prednášajúcich
 • 21 členov pomáhajúcich organizácií
 • 24 rodičov detí v liečbe, v udržiavacej liečbe a po ukončení liečby z celého Slovenska!
 • 21 členov tímu KDHaO (pedagogičky MŠ, pedagogičky ZŠ, muzikoterapeutka, fyzioterapeutky, študentky psychológie na praxi, psychologičky, lekárky) a DFNsP (generálny riaditeľ DFNsP, pedagogičky a riaditeľky ZŠ a MŠ)

Pozrite si video, v ktorom hovoria vyliečení pacienti

Fotogaléria z konferencie